Menu Close
Gas Boiler ITALTHERM Time 25F / Time 30 F / Time 35F – Aqua Systems

Gas Boiler ITALTHERM Time 25F / Time 30 F / Time 35F

Italtherm Time  F is a high-performance, closed-chamber, traditional double-circuit boiler. The gas boiler is built with the highest quality components to ensure trouble-free operation throughout its life. A traditional combustion chamber, an enlarged plate heat exchanger, an automatic system with an increased resource, and an instant hot water system “AQUA STEP” contribute to the functionality and reliability of this device. The equipment uses an intuitive interface in combination with a modern control controller, which allows you to make all the necessary adjustments to the unit in order to achieve the best results. Possessing all the necessary properties, this device is the basis for flawless solutions in heating and preparing hot water for apartments and private houses.

The main advantages of the gas boiler Italtherm Time  F:

electric ignition and electronic flame modulation;
autodiagnostics system provided with analog LED indication;
anti-freeze system “Antifreeze”;
a speed selector of the circulation pump;
protection against circulation disturbances;
the possibility of connecting a room thermostat.

  • Time 25 F
  • Time 30 F
  • Time 35 F
Clear
Send
SKU: N/A Category: Tag:

Արտադրող՝Italtherm
Մոդել՝ Time 25 F
Գույն՝ Սպիտակ
Արտադրող երկիր՝ Իտալիա
Այրման Խցիկը – փակ
Ջերմային հզորություն՝ 25,7 Կվտ
Բնական գազի սպառում՝ 2,71 մ³/ժ
Ընդարձակման բաքի տարողությունը 10լ.
Տաք ջրի արտադրողականությունը 25 ° C ջերմաստիճանում – 13,7լ. /ր.
Ջեռուցման տարածքը 240 մ²
Առավելագույն աշխատանքային ճնշում (ՏՋՀ) 8 բար
Լարում 220Վ
Լարումը 50ՀՑ
Չափեր՝ 450x837x382
Քաշ՝ 38,5 կգ

 

Արտադրող՝Italtherm
Մոդել՝ Time 30 F
Գույն՝ Սպիտակ
Արտադրող երկիր՝ Իտալիա
Այրման Խցիկը – փակ
Ջերմային հզորություն՝ 30,5 Կվտ
Բնական գազի սպառում՝ 3,23 մ³/ժ
Ընդարձակման բաքի տարողությունը 10լ.
Տաք ջրի արտադրողականությունը 25 ° C ջերմաստիճանում – 16,3լ. /ր.
Ջեռուցման տարածքը 300 մ²
Առավելագույն աշխատանքային ճնշում (ՏՋՀ) 8 բար
Լարում 220Վ
Լարումը 50ՀՑ
Չափեր՝ 450x837x382
Քաշ՝ 40 կգ

 

Արտադրող՝Italtherm
Մոդել՝ Time 35 F
Գույն՝ Սպիտակ
Արտադրող երկիր՝ Իտալիա
Այրման Խցիկը – փակ
Ջերմային հզորություն՝ 34,5 Կվտ
Բնական գազի սպառում՝ 3,64 մ³/ժ
Ընդարձակման բաքի տարողությունը 10լ.
Տաք ջրի արտադրողականությունը 25 ° C ջերմաստիճանում – 18,7լ. /ր.
Ջեռուցման տարածքը 350 մ²
Առավելագույն աշխատանքային ճնշում (ՏՋՀ) 8 բար
Լարում 220Վ
Լարումը 50ՀՑ
Չափեր՝ 450x837x382
Քաշ՝ 42 կգ

Call Now Button
×