Menu Close
ESPA Water filtration system pump՝ BLAUMAR S1 75 – 15M / S1 100-18M / S1 150-22M – Aqua Systems

ESPA Water filtration system pump՝ BLAUMAR S1 75 – 15M / S1 100-18M / S1 150-22M

For supplying clean, chlorinated and salt water in swimming pools, SPA and water parks. The pumped-over liquids must not contain abrasive and long-fiber inclusions and substances aggressive to the materials of the pump parts.
They are used for operation in pools up to 176 m3 / h for the S1 series, up to 300 m3 / h for the S2 series. They have a low noise level and a long-term uninterrupted service life. Single-phase models have built-in thermal overload protection.
They are completed with connecting nipples with a union nut. The operating mode is long-term. The pumps are equipped with an electronic protection unit. LED indicators on the display inform about the operation and the faults that have occurred (protection against “dry running”, work on a closed valve, protection against motor overload). If the protection is triggered, the pump electronics automatically make 4 restart attempts.

  • S1 100-18M
  • S1 150-22M
  • S1 75 - 15M
Clear
Send
SKU: N/A Category: Tag:

Ապրանքանիշ` ESPA

Արտադրող երկիր` Իսպանիա
Տեսակը՝ Ջրի պոմպ
Մոդելը ՝ BLAUMAR S1 75 – 15M
Արատդրողականությունը max.  13 մ³ /Ժ
Ճնշում max.՝ 4 բար
Մուտքային խողովակ DN1` 50մմ
Ելքային խողովակ DN2`  50մմ
Հզորություն՝ 1,1 ԿՎ
Լարում` 230Վ

Չափսեր`554 x 347 x 238 (մմ )

 Քաշը `10.7 կգ

 

Ապրանքանիշ` ESPA

Արտադրող երկիր` Իսպանիա
Տեսակը՝ Ջրի պոմպ
Մոդելը ՝ BLAUMAR S1 100-18M
Արատդրողականությունը max.  16 մ³ /Ժ
Ճնշում max.՝ 4 բար
Մուտքային խողովակ DN1` 50մմ
Ելքային խողովակ DN2`  50մմ
Հզորություն՝ 1.3 ԿՎ
Լարում` 230Վ

Չափսեր`554 x 347 x 238 (մմ )

 Քաշը `11.4 կգ

 

Ապրանքանիշ` ESPA

Արտադրող երկիր` Իսպանիա
Տեսակը՝ Ջրի պոմպ
Մոդելը ՝ BLAUMAR S1 150-22M
Արատդրողականությունը max.  19.5 մ³ /Ժ
Ճնշում max.՝ 4 բար
Մուտքային խողովակ DN1` 50մմ
Ելքային խողովակ DN2`  50մմ
Հզորություն՝ 1.6 ԿՎ
Լարում` 230Վ

Չափսեր`582 x 347x 238  (մմ )

 Քաշը `13.5 կգ

Call Now Button
×