Menu Close
GENERAL FITTINGS՝ լատունե կցամաս շտուցեռ 1″1/2 M x45-1″Mx30 2600D9 — Aqua Systems

GENERAL FITTINGS՝ լատունե կցամաս շտուցեռ 1″1/2 M x45-1″Mx30 2600D9

400 AMD6,000 AMD

GENERAL FITTINGS ապրանքանիշի լատունե կցամասերը  կարող են օգտագործվել արտադրության, ջեռուցման և հովացման, տեղադրման համար:

  • 1. 1/2''M x12
  • 2. 1/2"M x18
  • 3. 1"1/2 M x45
  • 4. 1"1/4M x40
  • 5. 2"M x50
  • 6. 3/4"M x20
  • 7. 3/4"M x25
  • 8. 1"M x25
  • 9. 1"Mx30
Clear
Պատվիրել
SKU: N/A Category: Tag:
Ապրանքանիշ Մոդել Չափեր
GENERAL FITTINGS 2600D9H041200H 1/2”M x12
GENERAL FITTINGS 2600D9H041800H 1/2″M x18
GENERAL FITTINGS 2600D9H144500H 1″1/2 M x45
GENERAL FITTINGS 2600D9H124000H 1″1/4M x40
GENERAL FITTINGS 2600D9H205000H 2″M x50
GENERAL FITTINGS 2600D9H052000H 3/4″M x20
GENERAL FITTINGS 2600D9H052500H 3/4″M x25
GENERAL FITTINGS 2600D9H102500H 1″M x25
GENERAL FITTINGS 2600D9H103000H 1″Mx30
Call Now Button
×