Menu Close
GENERAL FITTINGS `Լատունե կցամաս երկարացման խռոմապատ 1/2՛՛x10մմ -1/2՛՛x100մմ 2600.D8.B — Aqua Systems

GENERAL FITTINGS `Լատունե կցամաս երկարացման խռոմապատ 1/2՛՛x10մմ -1/2՛՛x100մմ 2600.D8.B

GENERAL FITTINGS ապրանքանիշի լատունե կցամասերը  կարող են օգտագործվել արտադրության, ջեռուցման և հովացման, տեղադրման համար:

 • 1. 1/2՛՛x10
 • 10. 1/2՛՛x80
 • 11. 1/2՛՛x100
 • 2. 1/2՛՛x15
 • 3. 1/2՛՛x20
 • 4. 1/2"x25
 • 5. 1/2՛՛x30
 • 6. 1/2"x40
 • 7. 1/2՛՛x50
 • 8. 1/2՛՛x60
 • 9. 1/2"x70
Clear
Հարցում
SKU: N/A Category: Tag:
L FITTINGS 2600D8B041000A 1/2՛՛x10
GENERAL FITTINGS 2600D8B041500A 1/2՛՛x15
GENERAL FITTINGS 2600D8B042000A 1/2՛՛x20
GENERAL FITTINGS 2600D8B042500A 1/2″x25
GENERAL FITTINGS 2600D8B043000A 1/2՛՛x30
GENERAL FITTINGS 2600D8B044000A 1/2″x40
GENERAL FITTINGS 2600D8B045000A 1/2՛՛x50
GENERAL FITTINGS 2600D8B046000A 1/2՛՛x60
GENERAL FITTINGS 2600D8B047000A 1/2″x70
GENERAL FITTINGS 2600D8B048000A  1/2՛՛x80
GENERAL FITTINGS 2600D8B04B000A 1/2՛՛x100
Call Now Button
×