Menu Close
Lowara pump DOMO GRI 11 HF – Aqua Systems

Lowara pump DOMO GRI 11 HF

The advantages of Lowara DOMO GRI 11 submersible sewage pumps include, first of all, their compact size and high performance (the motor power of these pumps is 1.1 kW, the power supply is variable, the mains voltage is 220V) – a combination that is not often found at all. In addition, the powerful cutting device makes these pumps an excellent tool for pumping wastewater in residential, commercial and agricultural applications, allowing you to significantly reduce the content of solids in the environment. A few more important indicators: head – from 16.7m, volume of pumped medium – from 2.4-ից 10.8 m3 / h.

It is especially worth noting the fact that Lowara DOMO GRI 11 pumps are ideal for work on terrain with difficult terrain and frequent floods, which poses insurmountable challenges for conventional pumping equipment. A reliable impeller, a powerful cutting device, as well as a hydraulic part made of durable and reliable cast iron, provide a fairly high performance for its class, safe operation and a long service life of these pumps, which can be operated in both manual and automatic modes. if the need arises.

 

Send
Category: Tag:

Ապրանքանիշը ՝ Lowara
Արտադրման երկիր ՝ Իտալիա
Տեսակը ՝ ջրի պոմպ
Մոդել ՝ DOMO GRI 11 HF
ԱՊՐԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Տեխնիկական պայմաններ
Հոսքի արագությունը. 2.4-ից 10.8 մ³/ժ
Ճնշում՝ 16.7մ
Հզորությունը ՝ 1.1 կՎտ

Մուտքային կողմից միացում` ՛ 1 ¼՛՛
Լարում ՝ 240Վ
Պտույտի քանակ `2850 պտ/ր.
Քաշ 20.1կգ.
185 x 444 x 155(մմ)

Հեղուկ տեսակը. Մաքուր, ոչ պայթուցիկ, պոմպի նյութերի նկատմամբ ոչ ագրեսիվ, առանց հղկող խառնուրդների
Նյութը ՝ չժանգոտվող պողպատ AISI 304
Միացման տեսակը. Ձգովի միացում
Շարժիչի պաշտպանության դաս ՝ IPx8
Շարժիչի արդյունավետության դաս. IE3
Արտամղվող հեղուկի ջերմաստիճանը `max +35 ° C

Օգտագործման տարբերակներ. Շինարարություն, արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն և ոռոգում, բնակելի
և գրասենյակային շենքեր:

Call Now Button
×